Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Üdvözlöm weblapunkon

Azt hiszem különleges év kezdõdik, évfordulókat ünnepelhetünk, amivisszatekintést jelent és nagy elhatározásaink vannak, ami pedig elõreirányítja tekintetünket. Ahogy Ikeda Sensei újévi üzenetében isolvasható, elérkeztünk egy olyan fordulóponthoz, amikor a világméretûkosen rufu nagy elképzelését egyre közelebb hozzuk a megvalósuláshoz ésmindennapi életünkhöz, megtaláljuk a tehetséges és cselekvésre készembereket és õk is ránk találnak. Ha itt van az ideje, ez megtörténik.De ahhoz, hogy ez így legyen, nagy erõfeszítéseket kell tennünk, mégjobban és még többet kell tennünk azért, hogy Nichiren Daishoninbuddhizmusa széles körben elterjedjen, megtegyük a döntõ lépéseket avilágméretû „kosen-rufu” megvalósításáért, más szóval a világbékeeszéméjének jegyében az emberek kölcsönös megbecsülésén és bizalmánalapuló szervezet fejlõdéséért, amely biztonságot és harmóniát hoz avilág minden polgárának.

  Ezek a célokvezettek minket, amikor ezévi elhatározásainkat megfogalmaztuk.Elhatároztuk, hogy februárban elkezdjük a 3-4 fõs kis csoportokban valótalálkozókat, baráti összejöveteleket tartunk, ahol egyszerûen jólérezzük magunkat. Elérjük azt, hogy mindennapi életünk egybefonódjonbuddhista gyakolásunkkal, a buddhizmus beépüljön mindennapi életünkbe,hiszen azért gyakoroljuk és tanuljuk a buddizmust, hogy életünk mindenpillanatában használjuk és másoknak továbbadjuk.

Nichiren Daishonin buddhizmusa nem vallás, nem ír elõ semmit és nem tilt semmit, nemtámaszt követelményeket és feltételeket követõivel szemben. NichirenDaishonin buddhizmusa életszemlélet, életmód, egy olyan eszköz akezünkben, amivel életünket magunk irányíthatjuk. Életünk döntéseksorozata, minden másodpercben hozunk valamilyen döntést és mindendöntésünknek következménye van – még akkor is, ha ennek akkor nem isvagyunk tudatában. Ezért fontos, hogy döntéseink meghozatalánál kellõbölcsességgel rendelkezzünk, ezt pedig a gyakorlás (daimoku ) általérhetjük el. Ezt persze nem könnyû elhinni személyes tapasztalatnélkül. A buddhista találkozók arra valók, hogy megosszuk egymássalszemélyes élményeinket és ezáltal tovább adhassuk ezt a lehetõségetmindazoknak, akiket szeretünk, akik jóbarátaink.

A buddhistaszervezet barátságon alapul és szívbéli kapcsolatra épül, amelyben azemberek – különbõzõségük ellenére – tökéletes harmóniában és egységbenlehetnek, mert egymást tisztelik és segítik.

 

Vécsey Enikõ

SGM Nõi Divizió vezetõ