Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

A tíz világ

Bár életünk állandóan változik, és folyamatosan a legkülönbözõbb érzéseket tapasztaljuk meg, a buddhizmus azt tanítja, hogy ezeket a tapasztalatokat az élet tíz állapotának segítségével érthetjük meg. Ezt tíz világnak is hívjuk, és a következõkben röviden ismertetjük a tíz világ negatív és pozitív aspektusait.

 

1. Pokol

- Bánat és szenvedés. Félelem, pusztító harag vagy depresszió. Mikor úgy érezzük, hogy a körülmények rabjai vagyunk.

+ A pokol állapotának megtapasztalása segít abban, hogy jobb körülményekre vágyjunk. Empátiát kelt, a mások szenvedésének megértésére ösztönöz.

 

2.  Vágyak

- Fizikailag vagy mentálisan a vágyak uralkodnak el rajtunk.

+ A helyzetünk megváltoztatásához szükséges erõként is megjelenhet. Vágyhatunk arra, hogy másokat boldognak lássunk és a világbéke megteremtésére.

 

3.  Állatiasság

- Ösztönös, észérvek nélküli viselkedés. Félelem azoktól, akik erõsebbnek látszanak, és a gyengébbek kifigurázása. A „dzsungel törvénye”.

+ Védelmezõ funkciójú ösztönök, például hogy több alvásra van szükségünk. Önmagunk  és mások védelmezése.

 

4. Harag

- Többre tartjuk magunkat másoknál, és ezt ki is mutatjuk. Agresszivitás. Konfliktus másokkal. Önközéppontúság, egocentrikus világ.

+ Az igazságtalanság felett érzett harag. Az önkényes viselkedés elleni szenvedélyes harc.

 

5. Emberiesség vagy Nyugalom

- Állandó tétlenség, lustaság, passzivitás.

+ Béke, nyugalom és józanság. Lehetõség energiaszintünk helyreállítására.

 

6. Öröm vagy Mennyország

- Rövid ideig tartó elégedettség, amikor vágyaink megvalósulnak. Azonban innen gyorsan a pokol vagy a vágyak világába kerülhetünk.

+ Az álmok beteljesedését követõ átmeneti öröm. Az afölött érzett boldogság, hogy élünk.

 

7.  Tanulás

- Önzéshez és a másoktól való elszakadáshoz vezethet. A Lótusz Szútra szerint a tanulás és az önmegvalósítás világában lévõk csak a hiten keresztül léphetnek be a buddhaság állapotába.

+ Az életrõl és önmagunkról másoktól és különbözõ ismeretekbõl tanulni.

 

8. Bölcsesség: ráébredés

- Önzéshez vezethet, amennyiben valaki a bölcsesség helyett csupán az intelligenciára támaszkodva próbálja megoldani problémáit. 

+ Bölcsesség, melynek segítségével saját megfigyeléseinkre és tapasztalatainkra támaszkodva értjük meg az élet egyes aspektusait.

 

9. Bodhiszattva

A szó a bodhi (megvilágosodás) és sattva (lény) szavak összetételébõl született és egy olyan embert jelöl, aki a megvilágosodást keresi önmaga és mások számára.

- Arronganciába fordulhat, amennyiben magasabbrendûnek érezzük magunkat azokkal szemben, akiknek segítünk.

+ A mások boldogságáért való elkötelezettség, mint a szülõ szeretete gyermeke felé.

 

10. Buddha

Egy olyan hétköznapi ember, aki raáébredt az élet valódi természerére, és megtapasztalja a valódi boldogságot és szabadságot a mindennapi életben. Ezt az állapotot határtalan öröm, bölcsesség, bátorság, együttérzés, kreativitás és életerõ jellemzi.