Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Ikeda Elnök újévi üzenete a 2008. évre

Gratulálok a Tehetséges Emberek és a Fejlõdés Évének fényes kezdetéhez!

 SGI hálózatunk a békéért, kultúráért és nevelésért 190 országra és területre terjed ki. Ez a figyelemreméltó növekedés példátlan eredményeket ért el a buddhizmus történetében és szeretném kifejezni legõszintébb gratulációmat minden csodálatos tagnak, aki ezt lehetõvé tette. Feleségem és én buzgón imádkozunk azért, hogy nagybecsû barátaink szerte a világon élvezhessék a harsogó gyõzelem következõ évét, jó egészségben, boldogságban, reménnyel teli és örömmel megáldva.

 

 

 

ikeda_photo0001.jpg    Örök mesterem Josei Toda életét a békéért való harcnak áldozta minden emberi lény boldogságának nagy kívánságától vezérelve. Egy évvel ezelõtt volt 50 éve annak, hogy az õ nemes élete lezárult.

    Sohasem felejtem el szavait, amikor azt mondta nekem röviddel a halála elõtt, és ahogyan  megragadta a kezemet: „ Azt álmodtam, hogy Mexikóba mentem” mondta.”Mindnyájan vártak. Mindenki várt. Mindnyájan elmélyülnek Nichiren Daishonin buddhizmusában… A világ a te igazi színtered.”

    Élete legutolsó pillanatáig Mr. Toda gondolatai felszabadították a világot.”Mindenki várt” – ezekben a szavakban tisztult le az õ minden ember iránti határtalan segítõ együttérzése. A világméretû kosen-rufu – ez volt Toda álma és leghõbb kívánsága. És azért, hogy beteljesüljön mesterem leghõbb törekvése és a SGI harmadik elnökévé váljak, körbeutaztam a világot.

    1975. január 26.-án megalapítottama SGI-t Guam szigetén, ahol összegyûltek az elsõ úttörõ emberek különbözõ országokból. Együtt vetettük el a Misztikus Törvény magját, amely kulcs a békéhez szerte a világon. A Misztikus Törvénynek ezek a magjai most sarjadnak ki mindenütt, csodálatos ágakat hajtanak és gyönyörû, illatos virágokat hoznak.

    Nichiren Daishonin buddhizmusa humanista tanításainak napja most fényesn ragyog nemcsak Mexikóban, amirõl Toda álmodott, hanem számtalan más országban is, beleértve  Oroszországot, a Kelet-Európai országokat, Görögországot, az afrikai országokat, a 21. század kontinensét és Kambodzsát, ahol oly régóta volt háború és vérontás.A SGI tagok megingathatatlan folyama tovább árad törekedve arra, hogy minél örömtelibb legyen buddhista gyakorlásuk, amit megosztanak a közösségben társaikkal, értékes és eredményes életet élnek.

    Mi most egy olyan korban élünk, amikor valahol valaki mindig daimokuzik a világban, amikor a Misztikus Törvény hangja folyamatosan visszhangzik a földgolyón keresztül 24 órán át.

    Walt Whitman amerikai költõ ( 1819-92), akinek költészetét fiatal korom óta szerettem, ezt írta:

    Ó! Azt hiszem nincs fontosabb, értékesebb, nélkülözhetetlenebb, mint az emberi rend, ahol az ember minden körülmények között, minden idõben, az események minden játéka ellenére állhatatos, kitartó és rendíthetetlen.

     A mi nagy és rendíthetetlen Soka mozgalmunk az egyetlen igazi, amire az egész emberiség történelme mostanáig várt.

   Ma sok gondolkodó és tudós szerte a világon az élet szentségénak buddhista filozófiáját és az SGI dinamikus gyakorlását helyezik érdeklõdésük középpontjába. Clark Strand, egy amerikai ujságíró és író, aki vallási témákra specializálódott, azt mondta, hogy szembesülve olyan kihívásokkal, mint a globális felmelegedés, a nukleáris fegyverek  elterjedése, és a kirobbanó népességnövekedés, „ csak az emberi forradalom az egyetlen, ami lehetõvé és elképzelhetõvé teszi, hogy a dolgok ahhoz jussanak el, akiket illet, nem egy ember, egy nemzet, vagy vallás, hanem az emberiség, mint egész által.”

    Ebben a felfokozott zûrzavaros idõben egyre növekvõ igény van Nichiren Daishonin reményt árasztó filozófiájára és az emberi forradalomra.

    Az SGI tudományágazata hallatlan szintet ért el az egész földkerekségen. A tavalyi évben egyedül 40 vizsgálatot végeztek Japánon kívül, melynek során 130,000 egyén kívánta buzgón elmélyíteni buddhista ismereteit. Nem kétséges, hogy Nichiren Daishonin rendkívüli módon örülne, ha szemtanúja lenne a gyakorlás és tanulás ezen szorgalmas megnyilvánulásának.

   Daishonin közvetlen tanítványa és utóda Nikko Shonin kijelentette, hogy amikor eljön az idõ a Daishonin Buddhizmus széleskörû terjesztésére, írásainak japán szövege biztosan le lesz fordítva és széles körben fog terjedni a világon (cf. GZ, 1613). A Soka Gakkai 1952-ben adta ki Nichiren Daishonin összegyûjtött írásait. A rákövetkezõ öt évtizedben ezeket az írásokat 10 nyelvre fordítják le, beleértve az angolt, a kínait, és a koreait is. Az idén a régóta várt spanyol kiadás a tervezettnek megfelelõen jelenik meg. A világméretû kosen-rufu alapjai a Soka mestereinek és tanítványainak erõfeszítései révén szilárdan állnak.

    A Tehetséges Emberek és a Fejlõdés Éve elkezdõdött. Daishonin Ueno-nak, egy laikus apácának, Nanjo Tokimitsu anyjának írt levelében a következõket írta:

    Miután meghallottad azt [a Lótusz Szútra tanítását], hited legyen még erõsebb.

    Az, aki a Lótusz szútra tanításait hallva még nagyobb erõfeszítéseket tesz a hitben,  az, az út igaz keresõje.(WND-1, 457)

    Daishonin állandóan sürget bennünket, hogy „még jobban“ igyekezzünk, „jobban és jobban“ és „jobban mint valaha“. Fontos, hogy erõs és céltudatos szellemben törekedjünk a kosen-rufuért, egyre nagyobb erõfeszítéseket tegyünk buddhista gyakorlásunk minden elkövetkezõ évében. Amikor az „igaz ok“ szellemére alapozott hittel tartunk elõre – ettõl a pillanattól kezdve ez a szellem mindig elõre halad – tehetséges emberek tûnnek fel és nõnek, és a kosen-rufu ennek megfelelõen hatványozottan fog fejlõdni.

    Nektek mindannyiótoknak a  hihetetlenül nemes küldetésetekkel kívánom, hogy gyõztes és kiteljesedett életet valósítsatok meg, ahogy csodálatos harmóniában és egységben együttesen haladtok, míg mindegyikõtök saját emberi forradalmáért küzd.

    A legõszintébben kívánok egészséget, életerõt, határtalan jószerencsét és javakat az elkövetkezõ évben, valamint közösségetek és hazátok számára békét, biztonságot, és jólétet.

2008 Újév Napja
Daisaku Ikeda
Az SGI Elnöke